ڤاڵڤەکان θθV ڤاڵڤ بۆ بەکارهێنانی بۆری (داکتیل – upvc – پۆلی ئیتیلێن) إيليت بايب 07806234040 – 07726234040 سلێمانی – کلار -…

☢️ فیوز θλλλλληηληληη
ڤاڵڤ بۆ بەکارهێنانی بۆری (داکتیل – upvc – پۆلی ئیتیلێن)
إيليت بايب – إيليت بايب
07806234040 – 07726234040
سلێمانی – کەلار – بینای سایە پاڵاس
Www.elitepipeiraq.com

آلات
θθV ڤاڵڤ بۆ بەکارهێنانی بۆری داکتیل upvc
1686089230 641 شیر آلات
1686089230 813 شیر آلات
1686135018 710 ڤاڵڤەکان θθV ڤاڵڤ بۆ بەکارهێنانی بۆری داکتیل upvc
#ڤاڵڤەکان #θθV #ڤاڵڤ #بۆ #بەکارهێنانی #بۆری #داکتیل #upvc #پۆلی #ئیتیلێن #بۆری #نوخبە #سلێمانی #کلار

شركة نجوم النخبة

المنتجات

شركة نجوم النخبة – مصنع ايليت بايب 2024

arالعربية